შშმ პირთა სტატისტიკის პორტალი

  • ენის შეცვლა
ინფოგრაფიკა
სპორტის
შესახებ

სპორტის სტატისტიკა

წყარო :

საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

პარალიმპიურ სახეობებში აღებული მედლების რაოდენობა სპორტსმენების ასაკის და სქესის მიხედვით
გადმოწერა

პარალიმპიურ სახეობებში აღებული მედლების რაოდენობა სპორტსმენების სქესის მიხედვით
(ერთეული)